fbpx

Op.Dr. Serkan Tayar

Hakkımda

Op.Dr.Serkan Tayar kimdir?

Op.Dr.Serkan TAYAR, Genel Cerrahi Uzmanı. 2013 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olmuştur.2013-14 yıllarında Trabzon Araklı Bayram Halil Devlet hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 2014-2020 yıllarında K.T.Ü Genel Cerrahi A.B.D’da uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.2016-2017 yıllarında Koç Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastanesinde çalışmıştır. 2022-2023 yılları arasında MedicalPark Karadeniz hastanesinde çalışmıştır. 2024 yılı itibariyle kendi muayenehanesinde hasta kabulu yapmaktadır. Ameliyatlarını ve Operasyonlarını dış hekim olarak İmperial hastanesinde gerçekleştirmektedir. Obezite ve Kanser cerrahisi ilgi alanıdır. Tüp Mide ameliyatı, Mide Balonu uygulaması, Yutulabilir Mide Balonu ve Gastrik Bypass (şeker ameliyatı) Ameliyatları ile Binlerce Obez Hastanın Sağlığına Kavuşmasına Öncülük Etmiştir. Whipple ameliyatı dahil genel cerrahinin alanına giren tüm kanser cerrahilerini yapmaktadır. Meme kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, bağırsak kanseri, tiroid ve nodüler guatr cerrahileri Trabzon ilinde Doktor Serkan TAYAR tarafından yapılmaktadır. Safra kesesi cerrahisi ve kasık fıtığı cerrahisi yapmaktadır. Ayrıca dünya ile aynı anda tıbbın tüm teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek ameliyatlarında uygulamaktadır. Op.Dr. Serkan TAYAR Trabzon Obezite ve Kanser Cerrahisi

Who is Op.Dr.Serkan Tayar?

Op.Dr. Serkan TAYAR, General Surgery Specialist. He graduated from Karadeniz Technical University Faculty of Medicine in 2013. He worked as a general practitioner at Trabzon Araklı Bayram Halil State Hospital in 2013-14. He completed his specialty training at K.T.U. General Surgery Department in 2014-2020. He worked at Koç University Hospital and American Hospital in 2016-2017. He worked at MedicalPark Karadeniz Hospital between 2022-2023. As of 2024, he is accepting patients in his own practice. He performs his surgeries and operations as an external physician at Imperial Hospital. Obesity and Cancer surgery is his area of ​​interest. He has pioneered thousands of obese patients to regain their health with Sleeve Gastric Surgery, Gastric Balloon Application, Swallowable Gastric Balloon and Gastric Bypass (diabetes surgery) Surgeries. He performs all cancer surgeries within the scope of general surgery, including Whipple surgery. Breast cancer, stomach cancer, pancreatic cancer, bowel cancer, thyroid and nodular goiter surgeries are performed by Doctor Serkan TAYAR in Trabzon. He performs gallbladder surgery and inguinal hernia surgery. In addition, it closely follows all technological developments in medicine at the same time as the rest of the world and applies them in its surgeries. Op.Dr. Serkan TAYAR Trabzon Obesity and Cancer Surgery.

GENEL CERRAHİ UZMANI

Adres: Cumhuriyet mah. Muhiddin sok. Cumhuriyet İş Merkezi No:3/43 ORTAHİSAR/TRABZON

WhatsApp: +90 532 328 20 55

Telefon: 0462 502 50 61

© 2022 | Op.Dr. Serkan Tayar